Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Η Συμβουλευτική απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα και σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αρκετές φορές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ζητήματα που απαιτούν άμεση λύση (εργασιακή απασχόληση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ερχομός παιδιού, επικείμενη αλλαγή κατοικίας κτλ.), είτε με την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων (γάμος, οικογενειακός προγραμματισμός, αλλαγή εργασίας, μετοίκηση κτλ.) με αποτέλεσμα να αγχωνόμαστε, να αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι και να οδηγούμαστε σε αδιέξοδο.

 Στόχος της συμβουλευτικής είναι να μας επιτρέψει να εξετάσουμε και να εκτιμήσουμε τα ζητήματα που μας απασχολούν σφαιρικά ώστε να επιλέξουμε τη καλύτερη δυνατή λύση.

Η Συμβουλευτική δεν αποσκοπεί στην εις βάθος εξέταση της προσωπικότητας μας, ούτε αναλύει τις εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά χαρίζει μία νέα οπτική σε θέματα καίρια και επείγοντα, προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση μας σε μία νέα κατάσταση.