Συμβουλευτική Εφήβου

Η Συμβουλευτική αλλά και η Ψυχοθεραπεία Εφήβου απευθύνεται σε όλες τις δυσκολίες που ο έφηβος αντιμετωπίζει στη σχολική, κοινωνική αλλά και οικογενειακή ζωή.

Οι συναισθηματικές δυσκολίες σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία αλλά και οι απότομες μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας αποτελούν το εφαλτήριο για τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές συγκρούσεις που μπορούν να αναστατώσουν την οικογένεια αλλά και να επιβαρύνουν τον έφηβο με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Οι απότομες μεταβολές στην οικογένεια (διαζύγιο, αποχωρισμός μέλους, αρρώστια, πένθος κτλ.), οι μεγαλύτερες ευθύνες στο σχολείο, η ανάγκη για έκφραση της σεξουαλικότητας, η σχολική βία, μπορούν να οδηγήσουν τον έφηβο σε αντιδραστικές ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές (θυμός, απόσυρση, θλίψη, αδιαφορία, καταστρεπτικότητα, κακή σχολική επίδοση, χρήση αλκοόλ και ουσιών, εθισμός από το internet κτλ.) και να δυσκολέψουν την επικοινωνία του μαζί μας.

Παράλληλα, η περίοδος που ο έφηβος καλείται να επιλέξει την επαγγελματική του πορεία, είναι ιδιαίτερα στρεσσογόνα καθώς συχνά δεν αισθάνεται έτοιμος, νιώθει μπερδεμένος και φοβάται ότι θα απογοητεύσει τους γύρω του με την επιλογή του.

Στόχος της Ψυχοθεραπείας Εφήβου είναι διευκολύνει τον ίδιο να αντιληφθεί τις δυσκολίες του, να τον βοηθήσει να ελέγχει τα συναισθήματα του, να διαχειρίζεται το άγχος του, να δημιουργήσει δίαυλους επικοινωνίας με τους γύρω του και να αποτελέσει το έναυσμα για την συναισθηματική ωριμότητα του ατόμου.