Συμβουλευτική οικογένειας

Η Οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται στην οικογένεια που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητά της.

Στόχος της είναι να βελτιώσει τις σχέσεις των μελών της, να τις ενδυναμώσει και να απαντήσει σε αιφνίδιες αλλαγές που αναστατώνουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι λόγοι που συνήθως διαταράσσουν την επικοινωνία και την ισορροπία της είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι: εφηβεία, αποχωρισμός μέλους (σπουδές-μετανάστευση-μετοίκηση), ανεργία, διαζύγιο, αρρώστια (χρόνια νόσος-ουσιοεξάρτηση κτλ.), πένθος.

Επίσης, η οικογένεια μπορεί να αποσταθεροποιηθεί λόγω της έλλειψης κατανόησης των ατομικών προβλημάτων των μελών της, της διαφορετικότητας των προσωπικοτήτων, της μειωμένης επικοινωνίας, και του τρόπου που παίρνονται οι αποφάσεις.

 Στην οικογενειακή θεραπεία δίνεται η δυνατότητα να λύσουμε τις συγκρούσεις, να αποδεχτούμε την διαφοροποίηση των απόψεων, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, να ενδυναμώσουμε την συνοχή και την συνεκτικότητα της οικογένειας μας, και να ανακαλύψουμε νέους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.